Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun şirket içinde ve şirket dışındaki duruşunu ve davranışlarını temsil edebilme şekillerine verilen bir tanımdır. Kuruluşlar uyguladıkları kurumsal strateji yöntemleriyle topluma kurumsallığını sunma gayreti içindedir. Kurumsal kimlik kurum içi ve kurum dışı çalışmalarla birlikte yaratılmalıdır.

Kurum içinde kurumsal kimlik çalışmaları nelerdir?

 • Amblem tasarımı
 • Antetli kâğıt tasarımı
 • Diplomat zarf tasarımı
 • Kartvizit tasarımı
 • Dosya, cepli dosya ve bloknot tasarımı
 • Haberleşme formlarının tasarımı
 • Kurum içi yönlendirmeler
 • Muhasebe bölümünde kullanılacak fatura, makbuz, irsaliye gibi dokümanların tasarımı
 • Şirkette davranış ve giyim kurallarının oluşturulması
 • Dijital materyallerin tasarlanması
 • Kurumsal kimlik kullanımı

Kurumsal kimlik çalışmasının başarılı olması için gerekenler nedir?

Yapılan çalışmanın başarılı olması için, kurumla alakalı olan tüm verilerin eksiksiz olarak toplanması gerekir. Uygulanacak çalışmanın doğru ve başarılı olması, en kısa sürede tamamlanması için tasarımla ilgili anlayışı ortaya koymakla olacaktır. Ajansların bu konuda yaklaşımı profesyonel bir şekilde olmalıdır.

Kurumsal kimlik çalışmasında renk seçimi nasıl olmalıdır?

Her kurumun farklı kültür, belli bir geçmiş ve hedef içerdiği bilinmelidir. Kurumla ilgili içerik oluşturulurken kurumun geçmişi ve içeriği bilinmelidir. Kurumun içinde olduğu kurumsal değer zaten bir renge sahiptir. Önemli olan bunu bulmak ve ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle en doğru renk kurumu yansıtacak özelliğe sahip olmalıdır. Kurumun vermek istediği mesaja ve hedef kitlesine uygun renk seçimi yapılmalıdır.

Başarılı bir şekilde yapılan kurumsal kimlik kuruma neler sağlar?

Kurumsal kimliğin getirileri belli bir süreç içinde etkisini gösterecektir. Çalışmanın başarılı bir şekilde yapılması, kurumun geleceğe yaptığı bir yatırım olarak algılanmalıdır. Kurum kendisini bu şekilde çevresine anlatma olanağına kavuşur. Diyalog içinde olmak istediği kişilere ve kuruluşlara bu şekilde kendi kimliğini yansıtan kurum, çalışmanın başarısı ölçüsünde ilerleme imkânına kavuşacaktır. Doğru yapılan kurumsal kimlik çalışması firma için kalıcı ve başarılı sonuçlar doğuracaktır.

Kurumsal kimlik çalışması nasıl bir ajansa yaptırılmalıdır?

Kurumun içinde bulunduğu sektöre yatkın olan ajansları tercih edilmesi oldukça yararlı olacaktır. Ajansın bu konudaki yetkinliği araştırılmalı, kuruma verdiği önem belirlenmelidir. Kurumla olan yazışmalarda yaklaşımı takip edilmelidir.

Bir cevap yazın