İnsert Tasarımı, Matbaa Basımı, Üretim Süreci Fiyatları

İnsört (insert) tasarımı yapılacak ürün – hizmetlerle ilgili ön görüşmeler ve fiyat teklifi sürecini takiben, firmamızca sunulacak hizmetlerin kapsamını ve bu süreçte  tarafların sorumluluklarını belirten ajans hizmet sözleşmesi karşılıklı olarak imza altına alınır. Bu aşama sonrası firma yetkilisi ile reklam ajansımızın tasarımcıları tasarlanacak İnsört (insert) konusunda bilgi alışverişinde bulunurlar. Müşterilerimizin beklentileri, hedef ve pazar stratejileri,  rakiplerinin konumu , bu görüşmeler sonucu ortaya çıkar. Tasarımda kullanılacak olan doneler teslim alınarak ön incelemeye tabi tutulur. Eldeki görsellerin kalitesi, kullanıma uygunluğu ve yeterliliği konusunda firmaya bilgi verilir. Eğer firmanın fotoğraf çekimine ihtiyacı varsa tasarım ekimizce fotoğraf çekimi planlanarak firmaya ait görsellerin temini sağlanır.
Müşterilerimizin tasarım istekleri, sipariş bilgileri göz önünde bulundurularak İnsört (insert) tasarımları hazırlanır ve firmaya sunum yapılır. Bu aşamada tasarımcılarımız müşterilerimizle sürekli irtibat kurar ve hazırlanan tasarım üzerinde kontrollü bir ilerleme sağlanır.
Reklam ajansımız zaman ve emek israfının önüne geçmek, işlerinizi zamanında teslim etmek için reklam ajansı-müşteri koordinasyonunu üst seviyede tutar.
Tasarım süreci tamamlandıktan sonra firma yetkililerine İnsört (insert) tasarımının taslağı sunulur. Firma yetkililerince kontrolleri yapılan ve son rötuşlarla baskıya hazır hale gelen insört (insert) tasarımları, firma yetkilisinin yazılı onayıyla baskıya alınır. Matbaa basım aşamasına gelen insört (insert) tasarımları, matbaa bölümüne aktarılır ve sipariş bilgileri doğrultusunda basımı yapılır.
Basımı tamamlanan insörtler (insertler), önceden kararlaştırılan baskı sonrası uygulamalar (selofan, lak, varak baskı, özel kesim vb.) için baskı sonrası departmanına aktarılır. Matbaamızın baskı sonrası departmanında nihai şeklini alan insörtler (insertler), müşterimizin adresine teslim edilir.
Posted in: